Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của công ty TNHH Nhất Lộ Phát 168 như sau:

  • Thanh toán tiền mặt: Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại trụ sở của công ty hoặc khi nhận hàng.
  • Thanh toán qua chuyển khoản: Khách hàng có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng theo thông tin được nêu cụ thể trong hợp đồng.