Càng phụ - Càng nối dài (Forks Shoe - Forks Extension)
Càng phụ - Càng nối dài (Forks Shoe - Forks Extension)

Càng phụ xe nâng - Càng nối dài (Forks Shoe - Forks Extension)

Chi tiết sản phẩm

Các loại xe nâng thông thường như 2,5 tấn - 3 tấn có chiều dài càng tiêu chuẩn là 1050mm. Để phục vụ nâng hạ một số loại hàng hóa/pallet có kích thước lớn hơn, người ta sử dụng thêm 1 chiếc càng phụ hay càng nối dài. Đây là loại càng rỗng, làm bằng thép chịu lực. Càng chính sẽ xỏ vào càng phụ để nối dài thêm.

Những loại càng phụ phổ biến là loại dài 1,5 - 1,8 - 2,0m.

Tuy nhiên kích thước này có thể đặt theo yêu cầu